ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Italian Spanish Swedish

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΟΥΦΑΣ

Η επιτυχής  καλλιέργεια τρούφας ΑΠΑΙΤΕΙ:
1. Ειδικές γεωπονικές γνώσεις  στο πεδίο της δενδροκομίας (καλή ανάπτυξη των τρουφόδενδρων)
2. Καλή γνώση εδαφολογίας ( χημεία εδάφους, καταλληλότητα - προετοιμασία εδάφους )
3. Καλή γνώση Γεωργικής μυκητολογίας (μυκορριζικές σχέσεις ,κτλ) .
4. Γνώση του εμπορικού αντικειμένου της τρούφας.
5. Σαφώς και δεν χρειάζεται γνώσεις εκπαιδευτή τρουφόσκυλου …….
Εμείς έχοντας μία ομάδα ειδικών καταρτισμένων επιστημόνων διεθνούς εμβέλειας  σας συμβουλεύουμε έγκυρα και σωστά για την εγκατάσταση των τρουφόδενδρων   και την πορεία των δένδρων.
Είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα που σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο διεξάγουμε γενετικές αναλύσεις DNA , και σας συμβουλεύουμε αμερόληπτα και επιστημονικά για την εγκατάσταση του «τρουφώνα» σας.